شرکت رایابین:      دموی  احراز هویت آنلاین کاربر


نمونه ای از تصاویر کاربر در هنگام تست
پس از مطالع توضیحات این صفحه و زدن دکمه شروع، لطفا حالات خواسته شده را به آرامی و درمدت یک  ثانیه انجام دهید
توجه1: این برنامه آزمایشی بوده و به جهت رعایت موارد امنیتی تمامی فاکتورهای احراز هویت در آن نشان داده نشده است
توجه2: اگر تصویر خودرا به صورت کاملا پیوسته مشاهده نمی نمایید، لینک سرعت اینترنت مشکل داشته و لذا احراز هویت باید به صورت آفلاین و با فیلم ضبط شده انجام شود
Your Access Code:

Commands from Server
*
Camera Preview


توجه3: موبایل خود را به صورت افقی و ثابت در دست بگیرید
شما باید بتوانید تصویر خودرا در پنجره سمت چپ ببینید
صورت شما در مرکز تصویر به گونه ای باشد که حدود 60 درصد از ارتفاع تصویر را پوشش دهد
وضعیت سر در تصویر به شکلی باشد که بالا ی سر و زیر چانه فضای خالی وجود داشته باشد

سعی شود پشت سر شما تاریک بوده و نور از مقابل و به صورت متقارن به صورت شما تابیده شود. حتما در وضعیتی قرار بگیرید که پنجره یا چراغ روشن داخل تصویر دوربین دیده نشود

حرکات خواسته شده را به آرامی و درمدت تقریبی یک ثانیه انجام دهید

برای چرخش سر به چپ و راست ، حدود 45 درجه چرخش مناسب می باشد

در پاسخ به فرمان نشان دادن دندانها، حالت خنده شدید با دندانهای نزدیک به هم اما نه کاملا جفت شده بگیرید
برای فرمان دهان باز، حالت تعجب شدید بگیرید به نحوی که ابروها بالا، چشمها باز و لبها حالت بیضی عمودی پیدا کرده و روی دندانها را بپوشانند

درحالت دمو نیازی به ورود کد دسترسی نیست
برای شروع، دکمه مربوطه را در زیر تصویر نشان داده شده از دوربین بزنید
برای تایید نهایی احتیاج است که فاصله بین امتیازهای مثبت منفی برابر با 5 شود